ปัจจุบัน เทคโนนโลยี สามารถสังเคราะห์เพชรเทียมหรือเพชรสังเคราะห์ให้ออกมาเหมือนเพชรแท้ได้100% โดยการควบคุม จัดเรียงโมเลกุลของ carbon โดยฝ่านแรงดันความร้อนกำลังสูง
        ผู้สื่อข่าว newsweek ได้ทำการทดลองโดยนำเพชรสังเคราะห์ดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรชาวยิวในย่านขายเพชรในนคร New York ดู ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดดูออกว่าเป็นเพชรสังเคราะห์ที่ทำมาจากห้อง Lab
        ถ้า Nano technology สามารถทำเพชรเทียมหรือเพชรสังเคราะห์ให้เหมือนเพชรแท้ชนิดแยกไม่ออกแล้ว และด้วยราคาที่ต่างกันราวฟ้ากับดิน ผู้บริโภคจะซื้ออะไร เป็นเรื่องที่น่าคิด ?
        สาเหตุที่เพชรแท้มีราคาสูง ความจริงไม่ได้เกิดจากค่าในตัวมันเองเลย แต่เกิดจากบริษัทเพชรยักษ์ใหญ่อย่าง De beers เข้าควบคุมกลไกการตลาด การจัดจำหน่ายไว้ทั้งหมด แถมอัดโฆษณาปีละหลายหมื่นล้านเหรียญ ว่า …Diamond is forever…
        ยังไงก็ต้องยอมรับว่า เพชรเป็นอัญมณีที่สวยที่สุด แพงแค่ไหนลูกค้าก็ยอมจ่าย เพียงแต่ว่า ถ้า Nano technology สามารถสังเคราะห์เพชรเทียม หรือ เพชรสังเคราะห์ให้ออกมาเหมือนเพชรแท้ได้ 100% แล้ว แล้วผู้บริโภคจะว่าอย่างไร หรือ เพชรเทียม เพชรสังเคราะห์กำลังจะมาแทนที่เพชรแท้ในอนาคต